Dječji vrtić Kutina stekao dijamantni eko status

Dječji vrtić Kutina uz svečani program stekao je svoj dijamantni Eko status. Vrtić je u eko programu Udruge Lijepa Naša od 2009. godine, gdje je tijekom 15 godina postupno stekao sve statuse došavši, nakon zlatnog statusa kojega su stekli 2020. godine, do dijamantnoga.

To bi bilo nemoguće bez brojnih aktivnosti kojima opravdavaju svoje ekološko opredjeljenje. Edukacije djece od prvih koraka života ka održivom razvoju prisutne su u svim kutinskim vrtićima gdje se od najranije dobi uči o pravilnom raspolaganju resursima, odvajanju otpada, štednji energenata…

“Upravo od vrtićke dobi kreće sve i drago nam je da i osnovne škole nastavljaju tim putem, kao i da se sve ono o čemu djeca uče u vrtiću oni nastoje primijeniti i u svojim obiteljima. To je pravi put u borbi s izazovima klimatskih promjena“, rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina Sandra Todorov.  


  Prigodan program koji su pripremile odgajateljice s djecom imao je ekološku tematiku, a pratili su ga panoi kreativnih uradaka, te vrtićki časopis Leptirić satkan od likovnih djela svih dječjih skupina.
 

Podršku radu vrtića dala je u ime Grada Kutine zamjenica gradonačelnika Ivana Grdić koja je pohvalila rad Dječjeg vrtića, posebno njihovo sudjelovanje u zajedničkim događajima koje organiziraju Grad Kutina i gradske ustanove, spominjući Europski tjedan mobilnosti, Dane kruha i brojne druge aktivnosti.

 

Podršku u radu Dječji vrtić je dobio i od ravnatelja kutinskih škola i ustanova, te Dječjih vrtića Novske i Popovače koji su nazočili obnovi dijamantnog statusa u Kutini.