Prijave za osnovnu izobrazbu za sigurno rukovanje pesticidima

U POU Kutina dostupna je Osnovna izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida. Ona će se održavati 23. 24. i 26. 4., za sve one koji još nemaju položenu ovakvu vrstu edukacije. Riječ je o modulu za profesionalne korisnike, OPG-ove i poljoprivrednike. Prijave za ovu izobrazbu primaju se do petka 19.4. u POU Kutina.