Objavljen natječaj za sufinanciranje sportskih udruga

Grad Kutina objavio je natječaj za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Kutine za 2024. godinu

 Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Kutine za sufinanciranje programa u području sporta u 2024. godini iznosi 490.700,00 EUR. Njime će se osigurati, između ostalog, i sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Skupštine Zajednica sportskih udruga Grada Kutine.

 Na poziv se mogu javiti sportske udruge, punopravne članice Zajednice sportskih udruga Grada Kutine sa područja Grada Kutine, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana u području sporta.  

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim načinom se one dostavljaju (poštom, mailom ( zajednicasportovakt@gmail.com) ili osobno) u Zajednici sportskih udruga Grada Kutine, istječe 2. ožujka 2024. godine u ponoć. Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa/projekta, izvršiti Povjerenstvo. Više informacija na službenoj gradskoj stranici www.kutina.hr:
https://www.kutina.hr/transparentnost/natje%C4%8Daji-i-e-oglasi/javni-poziv-za-sufinanciranje-javnih-potreba-u-sportu-na-podru%C4%8Dju-grada-kutine-za-2024.-godinu.html