Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine.

Grad Kutina objavio je internetsko javno  savjetovanje o Nacrtu Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine. Polazište za izradu strategije je projektni prijedlog prihvaćen od strane Ministarstva prostornog uređenja, a Grad Kutina kao prijavitelj projekta sklopio je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 100%.
 Izrada dokumenta Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine je financirana u okviru instrumenata „EU sljedeće generacije“ sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.
 Ciljevi strategije su uspostava upravljanja zelenom infrastrukturom, učinkovita implementacija planiranih zahvata i povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture.
 Razdoblje internetskog savjetovanja je od 14.08. do 14.09., za sudjelovanje u istome potrebno je prijaviti se putem obrasca koji možete pronaći na službenim stranicama Grada Kutine te ga dostaviti na mail prostorno@kutina.hr ili radnim danom u Pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12.
Više na poveznici:

https://www.kutina.hr/transparentnost/savjetovanje-s-javno%C5%A1%C4%87u/javno-savjetovanje-o-nacrtu-strategije-zelene-urbane-obnove-grada-kutine.html?fbclid=IwAR1EwRO9fclKWBO16ufVhknSHkEP5oEzuLNZp4ef32m66iAcOlvujTkrTi8