Zimski uvjeti od 15. studenog

Zimski uvjeti na cesti počinju, odnosno računaju se od 15. studenoga i traju do 15. travnja sljedeće godine, a u stvarnosti kada nastupe takvi uvjeti da je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica., kaže se u Priopćenju Policijske uprave Sisačko-moslavačke.

 

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

  • Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

 

ravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti propisano je sljedeće: Zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

  • Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).

 

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

  • Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama o obvezi korištenja zimske opreme na vozilu,
  • Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
  • Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 7.000 kuna, kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila ako postupi suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili naredbi policijskog službenika, uz određivanje tri negativna prekršajna boda i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.

Osim obveza vozača i vlasnika motornih vozila koja sudjeluju u prometu na cestama tijekom trajanja zimskih uvjeta, zakonodavac je propisao i obveze vlasnika ceste, koji su istu dužni održavati i štititi kao osnovu na kojoj se odvija promet, tako da odgovara svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju istog zakona, a u slučaju da to ne čine predviđene su novčane kazne za pravnu ili fizičku osobu obrtnika koja je nadležna za održavanje ceste u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna te odgovorne osobe u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 1.500 do 5.000 kuna.