Poduzetnički krediti 2018.

Sisačko-moslavačka županija te 13 gradova i općina na području Županije u Sisku su potpisali ugovore o zajedničkom sudjelovanju u projektu Poduzetnički krediti 2018.

Riječ je o jednoj od deset poticajnih mjera iz Operativnog plana malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2018. godine, za koje je u Proračunu SMŽ osigurano ukupno 5 203 000 kuna.

Projekt „Poduzetnički krediti“ podrazumijeva subvenciju kamata na kredite koje korisnici uzimaju kod poslovnih banaka. Uz subvenciju kamate Sisačko-moslavačke županije od 1-2 %, te jedinica lokalne samouprave od 1-2 %, najniža kamatna stopa za poduzetnike može iznositi 0,25 %.

Ugovore su sa županom potpisali predstavnici gradova Kutina, Novska, Glina, Petrinja, Hrvatska Kostajnica i Popovača, kao i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Lipovljani, Topusko, Majur, Lekenik i Hrvatska Dubica.