Autor
GP

Start postrojenja DUKI 1

Danas (6. travnja 2021.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, linija 100, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.U vrijeme odvijanja ovih [...]