Zastupnica Petir s članovima Udruge „Zlatna šnita“ iz Potoka

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijana Petir, održala je danas u
Hrvatskome saboru sastanak s članovima Udruge „Čuvari tradicije izrade suhomesnatih
proizvoda Moslavine „Zlatna šnita“ iz Potoka na kojemu su uz njih na sastanku bili i
predstavnici Agronomskog fakulteta, Ministarstva poljoprivrede i Grada Popovače, a
razgovaralo se o inicijativi za brendiranje Moslavačke salame.

„Potaknuta sjajnom organizacijom Potočke salamijade na kojoj sam razgovarala s
predstavnicima Udruge i Agronomskog fakulteta o mogućnostima brandiranja i zaštite
Moslavačke salame, okupila sam danas sve one koji u tome mogu dati svoj doprinos jer
smatram da je važno podržati takvu inicijativu“ – uvodno je istaknula Marijana Petir i dodala
kako uz zaštitu, treba razmišljati i o modelima uključivanja Moslavačke salame u lokalnu
gastro ponudu, vinske ture i ruralni turizam. Istaknula je kako je u ovaj postupak potrebno
uključiti sve zainteresirane proizvođače i jedinice lokalne samouprave s područja cijele
Moslavine, koja se kao regija proteže na tri županije.

„Zbog velikog odaziva proizvođača na salamijade koje smo organizirali, osnovali smo
Udrugu kojoj je cilj izraditi recept za Moslavačku salamu, brendirati ju, te time očuvati
tradiciju njene proizvodnje i osigurati njenu prepoznatljivost na tržištu“ – rekao je Valentino
Florijanović, predsjednik Udruge, a s njim su se složili potpredsjednik Udruge Branko
Gregurek i tajnik Vladimir Florijanović.

„Zbog dobrog geografskog položaja i okolišnih uvjeta, te znanja proizvođača, ali i
raspoloživog stočnog fonda, postoji veliki potencijal za proizvodnju Moslavačke salame“,
rekao je izv.prof.dr.sc. Ivica Kos i dodao kako je proizvođače potrebno usmjeravati prema
registraciji/odobravanju objekata za proizvodnju. Njegovo mišljenje dijeli i izv.prof.dr.sc.
Ivan Vnučec koji je podsjetio da su u aktivnosti zaštite Moslavačke salame, većim dijelom
uključeni mlađi proizvođači, što je, zbog očuvanja ruralnih područja potrebno vrednovati.

„Iz iskustva sa zaštitom Škrleta, izrada Specifikacije kvalitete za Moslavačku salamu početna
je točka od koje bi se trebalo krenuti prema zaštiti“, rekao je Lovro Miklaužić, zamjenik
gradonačelnika Grada Popovače i dodao kako je Grad Popovača sudjelovao u organizaciji
Salamijade. Ukazao je na važnost suradnje između pojedinaca i udruga kojima je cilj zaštita
Moslavačke salame istaknuvši važnost standardizacije organiziranja salamijada, kojom bi se
sa zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave omogućilo održavanje ovih manifestacija i
u drugim područjima Moslavine.

“Nakon izrade Specifikacije kvalitete za Moslavačku salamu, Udruga mora odlučiti koju vrstu
zaštite želi za svoj proizvodi, te radi li se o zaštiti na nacionalnoj razini ili europskoj razini“,
istaknuo je Zdravko Barać, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u Ministarstvu
poljoprivrede. Podsjetio je da proizvođači moraju biti registrirani pri Upravi za veterinarstvo,
a Udruga mora okupljati 50% i više registriranih proizvođača tog proizvoda za koji se traži
zaštita. Uz Baraća je na sastanku bila i Sanja Kolarić Kravar, načelnica Sektora za kvalitetu
hrane u Ministarstvu poljoprivrede te su tom prilikom pozvali predstavnike Udruge da kao
nositelji zaštite Moslavačke salame, dostave potrebnu dokumentaciju Ministarstvu
poljoprivrede, koje je nadležno za postupak registracije i podsjetili kako je prepoznatljivost
moguće osigurati i kroz Nacionalni sustav kvalitete „Dokazana kvaliteta“, koji jamči da se
radi o hrvatskom proizvodu.

U daljnjoj raspravi, sudionici su zahvalili predsjednici Odbora za poljoprivredu, Marijani Petir
na organiziranju sastanka i ukazali na potrebu za osiguranje financijskih sredstava za nabavku komora za zrenje i komora za čuvanje proizvoda. Složili su se da je prvi korak prema zaštiti
Moslavačke salame izrada projektnog zadatka od strane Agronomskog fakulteta, potom
osiguranje financijske potpore od strane lokalne i regionalne samouprave i same Udruge za
provođenje postupka zaštite, izrada Specifikacije kvalitete Moslavačke salame, te pokretanje
postupka zaštite posredstvom Ministarstva poljoprivrede.