Voćari u Saboru tražili podršku za izgradnju Sustava navodnjavanja u Velikoj Ludini

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijana Petir održala je danas u
Hrvatskom saboru sastanak na kojem se razgovaralo o izgradnji sustava navodnjavanja u
Velikoj Ludini, a na kojem su uz predstavnike Udruge voćara i vinogradara Moslavine iz
Velike Ludine bili i predstavnici Hrvatskih voda.

„Uzimajući u obzir broj stanovnika, Općina Velika Ludina najjača je Općina u Republici
Hrvatskoj po proizvodnji jabuka, a rastu površine pod jagodama kao i drugim voćem. Tu
proizvodnju želimo unaprijediti ili makar zadržati na postojećoj razini jer klimatske promjene
i elementarne nepogode uzrokuju ogromne štete i zato je izgradnja Sustava javnog
navodnjavanja Velika Ludina izuzetno važna“, rekla je Marijana Petir. Ona je podsjetila kako
je za ovaj Sustav 2012. godine pribavljena pred investicijska studija, 2014. idejni projekt, a 2017. lokacijska dozvola, dok je u 2018. zaključen ugovor za izradu detaljne projektne
dokumentacije, te je 2021. podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Kako
provedba projekta traje više od deset godina, Državna revizija upozorila je da Sisačko-
moslavačka županija nije donijela Program gradnje sustava javnog navodnjavanja i ne
provodi informiranje poljoprivrednika, te se s gradnjom još nije započelo i postoji opasnost da
će se od gradnje morati odustati.

„Zbog izazovnih vremenskih uvjeta, čak i u godinama s velikom količinom oborina ove
izvore vode nije moguće zadržati na zemljištu i koristiti ih za potrebe orošavanja pri pojavi
mraza i navodnjavanja kultura koja se uzgajaju“ – rekao je Darko Kovačić, predsjednik
Udruge i dodao kako su svi nelegalno priključeni korisnici koji vodu koriste za navodnjavanje
svojih nasada, čime smanjuju količinu raspoložive vode u akumulaciji, izrazili spremnost
prilagodbe svojih sustava.

„Šteta od suše procjenjuje se na 20-30%, dok šteta od mraza, u slučaju nemogućnosti
korištenja antifrost zaštite – orošavanja, zbog nedostatka vode, iznosi i do 99%“, rekao je član
Udruge Igor Faltis i dodao kako je ovaj sustav ključan za borbu protiv mraza. Dodao je kako
je potrebno poraditi na informiranju proizvođača kako bi oni prepoznali dobrobiti koje
proizlaze iz izgradnje ovog Susrtava.
Vladimir Bohatka, tajnik Udruge i predsjednik Općinskog povjerenstva za utvrđivanje šteta
od elementarnih nepogoda rekao je da svake godine imaju tri elementarne nepogode te da bi
se izgradnjom ovog Sustava, izbjegle barem dvije – mraz i suša.

„Hrvatske vode procjenjuju kako vrijednost ulaganja u Sustav navodnjavanja Velika Ludina
iznosi između 10 i 15 milijuna eura, od kojih bi 85% bila europska sredstva, a 15% sredstva
koja se osiguravaju u Državnom proračunu“ – istaknuo je Zoran Đuroković, generalni
direktor Hrvatskih voda i dodao da izgradnja Sustava za županiju ne predstavlja trošak te da
se oni samo moraju javiti na natječaj kako bi dobili ta sredstva. Stav Hrvatskih voda je da bi
se akumulaciju trebalo izgraditi su skladu s prvotnim projektom, no od planiranih 450 ha
navodnjavanog zemljišta, zbog mjerenja količine vode čija količina koja varira, planirao bi se
Sustav na 250 hektara. „Hrvatske vode ne odustaju od provedbe ovog Projekta, no kako je
krajnji korisnik sredstava Sisačko-moslavačka županija, Hrvatske vode predložile su Županiji
faziranje projekta u okviru kojega se u prvoj fazi Sustavom mogu pokriti već postojeći
nasadi“, rekao je Đuroković. Dodao je da se Sisačko-moslavačka županija još nije očitovala
na ovaj prijedlog Hrvatskih voda. Podsjetio je kako Hrvatske vode ne mogu nominirati

Projekt, već to treba učiniti Sisačko-moslavačka županija kao vlasnik Sustava. Rekao je i
kako je otkup zemljišta za akumulaciju, prihvatljiv trošak koji se može financirati iz
europskih i nacionalnih sredstava. „Upravljanje sustavima navodnjavanja mogu na
županijskoj razini preuzeti vodovodi ili licencirane tvrtke, a dodatne prihode županije mogu
ostvariti naplatom naknade za navodnjavanje“, zaključio je Đuroković.

Marinko Goliot, voditelj Jedinice za provedbu Nacionalnog programa navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama Hrvatskih voda, dodao je kako Sisačko –
moslavačka županija treba izraditi građevinsku dozvolu za Sustav navodnjavanja Velika
Ludina, prijaviti se na natječaj za korištenje sredstava, čije raspisivanje se očekuje u rujnu ove
godine, te s potencijalnim korisnicima potpisati predugovore o priključenju.

Sudionici sastanka su se usuglasili kako predstavnici Udruge voćara i vinogradara Moslavine
iz Velike Ludine, Hrvatske vode i Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora podržavaju
izgradnju Sustava navodnjavanja Velika Ludina, te da Sisačko-moslavačka županija treba
otkloni administrativne prepreke i prijaviti se na natječaj za ostvarenje sredstava, kako bi se
ovaj Projekt realizirao.