Počeli upisi u Glazbenu školu Frana Lhotke u Sisku, Petrinji i Popovači

Glazbena škola Frana Lhotke započela je s upisima u novoj školskoj godini 2024./2025. Zainteresirani mogu upisati osnovnu i srednju glazbenu školu. Dob polaznika za prvi razred osnovne glazbene škole je od 7 do 10 godina, a učenici koji upisuju prvi razred mogu upisati sljedeće instrumente:

Matična škola u Sisku: klavir, harmonika, gitara, tambure, violina, violončelo, saksofon, truba, klarinet, flauta i trombon

Područni odjel u Petrinji: klavir, gitara, saksofon, klarinet, truba, trombon i rog

Područni odjel u Popovači: klavir, tambure i flauta

Učenici koji se prijavljuju i upisuju u Srednju glazbenu školu, upisuju se elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole. Prijave za prijemni ispit za osnovnu Glazbenu školu šalju se na e-mail škole:gsfranalhotke@gmail.com do 13.lipnja ove godine, a obrasce za prijavu mogu pronaći na mrežnim stranicama škole.

Prijemni ispit za prvi razred osnovne Glazbene škole održat će se od 17.do 20.lipnja prema rasporedu u Sisku, Petrinji i Popovači.