Povećan broj usluga i popunjenost kreveta u NPB

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača tijekom 2023. godine bilježi pozitivne statističke podatke kada je riječ o kvaliteti usluga i popunjenosti kreveta.

Prosječno dnevno je bilo popunjeno 56 akutnih kreveta, 224 kronična, 46 palijativnih te 183 forenzična, odnosno ukupno 509 što je za 16 kreveta više u odnosu na godinu ranije. Instalirani broj kreveta iznosio je 569 te je u prosjeku bilo popunjeno oko 89% kapaciteta.

Liječeno je 3155 pacijenata u stacionaru, što je 238, odnosno 8% više. U dnevnoj bolnici liječeno je 406 bolesnika dok je u polikliničkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti izvršeno 205 390 usluga, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 6 164 usluga.

Na 31.12. bolnica je imala 648 zaposlenika, od čega su 407 zdravstvena, a 241 nezdravstveni radnik. Vodstvo bolnice posebno je ponosno na 40 specijalista, a veliki broj njih došao je tijekom protekle dvije godine iz drugih zdravstvenih ustanova.

Ukupni prihodi bili su na razini od 19.473.201,75 eura, a što je povećanje za 20,34% (3.291.646,16 eura) u odnosu na 2022. godinu. Rashodi su iznosili 20.920.796,21 eura, što je za 21,46% (3.696.234,53 eura) više u odnosu na godinu ranije.

Manjak prihoda u odnosu na rashode iznosi 1.447.594,46 eura, a kako je pojašnjeno u izvješću, do njega je došlo zbog rasta rashoda za zaposlene, povećanja cijene energenata i namirnica te zbog povećanja cijena radova i usluga.

I tijekom ove godine bolnica planira proširivati opseg pružanja izvanbolničkih usluga te djelatnosti. Vezano uz projekte, provodi se adaptacija i dogradnja postojećih objekata u Ravniku za potrebe otvorenja Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju, izgradnja dizala na odjelu gerontopsihijatrije te nabavka vrijedne opreme. Također, planira se i nastavak niza edukativnih aktivnosti.