Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Grad Kutina će u 2024. godini sufinancirati troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Kutine i to za maksimalno 3 psa i 3 mačke po vlasniku u sljedećim iznosima:

– 50,00 eura za sterilizaciju ženke psa

– 30,00 eura za sterilizaciju ženke mačke

– 35,00 eura za kastraciju mužjaka psa

– 20,00 eura za kastraciju mužjaka mačke.

Vlasnik životinje će snositi ostatak troška do punog iznosa troška sterilizacije i kastracije. Ugovori o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka sklopljeni su s slijedećim veterinarskim organizacijama: VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o., Vladimira Nazora 61, Kutina i VETMED d.o.o., Stružec, Gornje selo 59, Popovača.
Radi kvalitetnijeg uvida u dinamiku provođenja mjere, vlasnici pasa i mačaka koji žele koristiti sufinanciranje troškova Grada Kutine za sterilizaciju i kastraciju svojih ljubimaca, dužni su prije odlaska u odabranu veterinarsku organizaciju ispuniti Zahtjev za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, koji će im ovjeriti nadležna služba Grada Kutine. Vlasnici pasa i mačaka koji se odluče na korištenje ove mjere Grada Kutine moraju uz ispunjeni zahtjev sa sobom ponijeti i osobnu iskaznicu kojom će dokazati da imaju prebivalište na području Grada Kutine, a vlasnici pasa i dokument u kojem je vidljiv broj čipa njihovog ljubimca. Vlasnicima pasa i mačaka veterinarske organizacije će nakon provedenog zahvata umanjiti ukupni iznos računa za sterilizaciju i kastraciju za iznos koji sufinancira Grad Kutina.

Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka nalaze se u privitku ovoga teksta, a obrazac se može podići i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12/I, Kutina. Obzirom da su sredstva u Proračunu Grada Kutine namijenjena za provedbu mjere sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka ograničena, mjera će se provoditi do konca 2024. godine ili do iskorištenja ukupnih predviđenih sredstava. Više informacija o Odluci i preuzimanje Zahtjeva možete pronaći na službenoj web stranici Grada Kutine.