Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o ulaganjima u župe

„Nedavno je održan prijem svećenika na kojem ste istaknuli kako će se ove godine za potrebe župa izdvojiti oko 40 tisuća eura. Na koje se konkretne stvari to planira?“ – pitala je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Popovače predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP Dijana Lipovac.

„Prilikom prijema svećenika koji smo organizirali po 19. puta, sa svećenicima smo dogovorili određene planove, a kako bi se pomogao rad naših župa, ali i kako bi se pomogla obnova naših sakralnih objekata.“ – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.

Sukladno planu, svakoj će se od četiri popovačke župe donirati po 3 tisuće eura za redovan rad, dok će se ostatak uložiti u obnovu sakralnih objekata.

„Najviše sredstava ćemo uložiti u Voloder gdje se planiraju značajni zahvati kako bi se sanirala šteta od potresa. Riječ je o rekonstrukciji krovišta i fasade te određenih stvari vezanih uz okoliš crkve. Ostatak sredstava uložit će se u župu Gornja Jelenska gdje se planira daljnje uređenje unutrašnjosti crkve, te u Popovaču i Osekovo.“ – pojasnio je gradonačelnik i zahvalio župama na sudjelovanju u manifestacijama koje se provode u naseljima na njihovom području, a koje su tradicija ovog kraja.