Vodostaji polako padaju, izvanredne mjere proglašene jedino za ušće Česme

Akumulirana oborina na području naše države kao i dotoci iz susjednih uzvodnih država, uzrokuju ponovni porast vodostaja pojedinih rijeka.

Od petka, 3. studenog, od 15 sati otvorena je ustava Prevlaka putem koje se dio velikih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje čime se snižavaju vodostaji Save nizvodno od Zagreba.

Jutros u 7 sati, upravo na toj lokaciji, retenciji Lonjskog polja u Brezovici izmjeren je vodostaj od 9680 cm te su proglašene redovne mjere obrane od poplava.

Vodostaj rijeke Save kod Dubrovčaka iznosi 632 cm, što predstavlja određeni kontinuirani pad, te je ta lokacija trenutno pod pripremnim stanjem obrane od poplave. Isto je stanje proglašeno i za Savu kod Jasenovca čiji vodostaj iznosi 673 cm te je i dalje u blagom padu.

Na području u našoj neposrednoj blizini, iako vodostaji polako padaju, izvanredne mjere proglašene su samo za ušće Česme s trenutnim vodostajem od 455 cm.

S obzirom da se u narednim danima ne očekuju značajnije oborine, to će pogodovati stabilizaciji i daljnjem opadanju vodostaja.