Nova stambena zgrada i u Kutini

Na inicijativu Sisačko-moslavačke županije i župana Ivana Celjaka u dijelu društveno-gospodarske revitalizacije u suradnji s Vladom Republike Hrvatske radi se i na proširenju stambenog fonda u županiji.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) raspisala je javnu nabavu za izvođenje radova gradnje.

U prvoj fazi to su:

– Sisak – 11 novih zgrada

– Kutina – 1 nova zgrada

– Jasenovac – 1 nova zgrada