Obavijest o startu postrojenja DUKI 1

Priopćenje iz Petrokemije d.d. Kutina:
Sutra (27. listopada 2023.) će uslijediti start postrojenja za proizvodnju Dušične kiseline 1 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.