Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine


„U vijećnici Grada Kutine 12. rujna 2023. godine javnosti je predstavljena Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine, planski dokument kojim se na strateškoj razini definira razvoj mreže zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te upravljanja istima na teritoriju Grada Kutine.

Ciljevi Strategije su usmjereni na očuvanje i unaprjeđenje zelenog karaktera i identiteta grada, revitalizaciju nekorištenih prostora i zgrada te planiranje novih po načelu modela kružnog gospodarstva s ciljem cjeloživotnog vijeka, povećanje energetske učinkovitosti zgrada, očuvanje bioraznolikosti, stvaranje preduvjeta za zdravi okoliš kao i stvaranje prostora ugodnog za život i podizanje kvalitete života stanovnika.

Navedeni pristupi i koncepti u Strategiji razmjerno su novi i stoga ih je potrebno integrirati u prostorno planske dokumente. Budući da se većina aktivnosti odnosi na lokacijski definirane intervencije, izuzetno je važno osigurati prostorno planske preduvjete za njihovo ostvarenje.

Nakon predstavljanja Strategije, ista je bila na javnom savjetovanju koje je trajalo do 14. rujna prilikom čega su se prikupljala mišljenja sugrađana kako bi se zajedničkim naporima unaprijedio zeleni identitet grada Kutine, nakon čega je uslijedila izrada konačne verzije Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine te predstavljanje nacrta Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine koje će biti održano sutra, 21. rujna 2023. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine.

Izradu Strategije zelene urbane obnove u cijelosti je financirala Europska unija – NextGenerationEU, sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, jačanja otpornosti od rizika klimatskih promjena te kao podrška općem održivom razvoju.


Za projekt Izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine, Grad Kutina je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – NPOO.C6.1.R5.01.0088 – Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine“ s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Tijelo nadležno za komponentu/inicijativu) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Provedbeno tijelo) u ukupnom iznosu od 23.226,49 eura, odnosno 175.000,00 kuna.“