Inicijativa za Geopark Moslavačka gora

Inicijativa za proglašenje Moslavačke gore geoparkom prio UNCESO-u pokrenuta je prije tri godine. Moslavačka gora jedinstveno je geografsko područje s geološkim lokalitetima poput različitih vrsta stijena, arheološkim nalazištima i fosilima. UNESCO status geoparka podiže svijest o važnosti geološke baštine, očuvanju prirodnih i kulturnih dobara. U tim nastojanjima za progralešenje Moslavačke gore – geoparkom pri UNESCO-ovoj mreži pokrenuta je suradnja sa susjednim regionalnim parkovima. Izvijestila je Klaudija Ivančević Božić, stručna suradnica u LAG-u Moslavina.

Klaudija Ivančević Božić, stručna suradnica u LAG Moslavina

Moslavačka gora dom je  za 242 biljne i 155 životinjskih vrsta. Među šumama bukve, hrasta kitnjaka i običnog graba, pitomog kestena i crne johe, skrivaju se srednjovjekovne utvrde, gradovi i samostani. Moslavačka gora uživa status regionalnog parka.

Zbog iznimne geološke vrijednosti Moslavačke gore i činjenice da je jedno od najstarijih gorja u Europi, pokrenuta je inicijativa da se proglasi i geoparkom.

Geološka baština, odnosno geološka i geomorfološka raznolikost, koja se otkriva i eksploatacijom mineralnih sirovina je jedna od bitnih vrijednosti zbog kojih je Moslavačka gora proglašena regionalnim parkom temeljem Zakona o zaštiti prirode te po uzoru na Park prirode „Papuk“.

     Moslavačka gora predstavlja izuzetno važno područje za proučavanje svih vrsta stijena i geoloških procesa.

Geološka raznolikost značajan je prirodni čimbenik na kojem se temelji biološka, kulturna i krajobrazna raznolikost Moslavačke gore, te vizija budućeg regionalnog parka kao II. hrvatskog geoparka, stoga je treba odgovarajuće zaštititi i prezentirati te uzimati u obzir pri upravljanju područjem. Georaznolikost je i značajni potencijal za razvoj znanstveno-edukativnog turizma, geoturizma kao specifične turističke ponude regionalnog parka.