U Kutini je u tijeku podjela žutih kanti

Na području Grada Kutine u tijeku je podjela žutih kanti od strane djelatnika Eko Moslavine d.o.o. Riječ je o spremnicima za otpad za odvojeno prikupljanje plastike. Žute kante već su podijeljene korisnicima u prigradskim naseljima, a sada se kante dijele na području grada Kutine. Eko Moslavina podijelit će 5 500 žutih kanti za prikupljanje plastike u kućanstvima.