Popovača: Prijava štete od prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra

Grad Popovača obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štete od prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra, nastale uslijed naleta olujnog i orkanskog vjetra koji je dana 19. srpnja 2023. godine zahvatilo područje Grada te uzrokovao znatnu materijalnu štetu.


Pozivaju se svi koji su pretrpjeli navedenu štetu da istu prijave da bi mogli inicirati proglašenje prirodne nepogode.
Kod prijave odnosno ispunjava obrasca, mora se uz osobne podatke OBAVEZNO upisati brojeve katastarskih čestica, tj. ARKOD te procjena štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabla ili trsova.
Prijavljuju se smo one površine koje se nalaze na području Grada Popovača.
U koliko se radi o prijavi „štete na građevinama“ potrebno je upisati vrstu građevine, opis štete, da li je objekt legaliziran, starost građevine, postotak oštećenja, broj katastarske čestice i katastarsku općinu u kojoj je nastala šteta te procjenu štete.
Kod „prijave štete na opremi“ potrebno je upisati naziv oštećene opreme, postotak oštećenja i okvirnu starost opreme.
Za sve prijave treba navesti da li je oštećena imovina osigurana od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta.
Prijave se predaju na urudžbeni zapisnik gradske uprave Grada Popovače na adresi Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača
Dodatne informacije u vezi prijave štete mogu se dobiti na kontakt broj 044/679-750.


Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode – olujni i orkanski vjetar