Općina Velika Ludina osigurala 100 spremnika za plastiku

Općina Velika Ludina u suradnji sa Eko Moslavina d.o.o. osigurala je 100 žutih spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje plastike, koje su uskladištene na Reciklažnom dvorištu Općine Velika Ludina.

Prvih 100 zainteresiranih građana mogu se obratiti na Reciklažno dvorište Općine Velika Ludina, Zagrebačka ulica 2C i preuzeti žuti spremnik (kantu) za svoje kućanstvo.

Ukoliko će postojati interes za žutim spremnicima i nakon što se osiguranih 100 podijeli, Općina Velika Ludina pokrenut će nabavu dodatnih žutih spremnika.