Asfaltira se ulica Gaj

Općina Velika Ludina započela je s redovnim održavanjem i modernizacijom nerazvrstanih prometnica te drugim važnim projektima.

U tijeku je tako asfaltiranje u ulici Gaj, prometnici koja povezuje naselje Vidrenjak s Malom Ludinom.

„Iz Vidrenjaka će se sada tom alternativnom cestom moći vrlo brzo doći u Malu Ludinu. To će biti prečica za sve one koji iz smjera Zagreba idu u sjeverni dio naše općine, oko 2.5 kilometara u jednom smjeru će si smanjiti put. Ta ulica je bitna i zbog turizma, naime, uz nju je položena i turistička zona i tu imamo jedna objekt, Moslavačku priču, a u koju će se sada dolaziti s dvije strane. Raduje nas da smo ove godine došli do realizacije ovog projekta u dužini od oko 1 100 metara. Na tom smo području imali i određene probleme,  sada su oni, uređenjem propusta riješeni. Širina asfaltne površine je 2.7 metara, a uređuju se i dosta široke bankine sa svake strane. Završetkom svega navedenoga ta će prometnica biti u potpunosti zadovoljavajuća za promet koji će se tu odvijati.  Vrijednost radova je 110 tisuća eura, a ostvarili smo i sufinanciranje iz EU fondova u vrijednosti od 42 tisuće eura.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović i dodao kako, kada se završe ovi radovi, kreće i na druge ulice koje se planiraju urediti.

„Jedna slična investicija je i produženje Obrtničke ulice prema Bukovcu. Dakle, u potpunosti ćemo spojiti te dvije ulice, naselja Veliku Ludinu i Grabrov Potok preko zaselka Bukovec, sa 700 metara nove asfaltirane ceste. Osim to će to biti i određena prečica, odnosno alternativni put za dolazak u Veliku Ludinu od strane Popovače, ova će prometnica biti i zanimljiva za sve naše rekreativce. Budući da jednim dijelom prolazi kroz šumu, odnosno pored poljoprivrednih površina, svakako će biti zanimljiva našim građanima za šetnju i bicikliranje, baš kao što su i druge slične prometnice koje smo uredili. Vrijednost radova vezanih uz ovu prometnicu je 81 900 eura, a sufinancirana je s 30 tisuća eura od strane EU fondova. Radovi bi trebali biti završeni do kraja ovog ljeta“ – rekao je načelnik.

Osim toga, natječaji su provedeni za još četiri investicije. Riječ je o nogostupu u Obrtničkoj ulici u Velikoj Ludini, a koji će se urediti na način koji je već postavljen prije nekoliko godina u samom centru mjesta. „Na dužini od oko 300 metara postavit će se tako opločnici i rubnici. Za to će općina izdvojiti oko 41 250 eura. Doći ćemo tako do polovice ulice, a sljedeće godine se nadamo da ćemo ga i završiti.“ – pojasnio je načelnik i dodao kako se još tri manje investicije vežu uz Okole, Vidrenjak i Veliku Ludinu.

„U Okolima ćemo preasfaltirati Malu ulicu, u Vidrenjaku ćemo preasfaltirati postojeći dio te produžiti asfaltnu površinu u Vatrogasnoj ulici, dok ćemo u Velikoj Ludini asfaltirati Poljsku ulicu, ulicu koja spaja Obrtničku sa Dugom, a koja nam je u stambenoj i poslovnoj zoni.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović i zaključio kako u komunalnu infrastrukturu Općina Velika Ludina planira uložiti značajan dio svojih proračunskih sredstava.