Volonterske akcije čišćenja okoliša

Usklopu projekta „Sportom i prirodom protiv stresa“( UP.04.2.1.11.0757) sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, održali smo 5 volonterskih eko akcija.

Jedna eko akcija održana je na području kutinskog bazena i oko poučne staze Turski stoj, Druga akcija bila je na Betlehemu, treća akcija čišćenja okoliša bila je na Moslavačkoj gori na Visu pogled, četvrta akcija bila je na vrhu Humka i na petoj akciji čišćen je okoliš na jezeru Mikleuška.

Nositelj projekta je USJPDR RIS KUTINA, a partner na projektu nam je USJPDR RIS KUTINA-PODRUŽNICA KUTINA.

Vrijednost projekta je 468.003,28kn od čega je 397.802,79 kn sufinancirano iz  Europskog socijalnog fonda, a 70.200,49 kn od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe: 21.03.2022.g.-31.06.2023.g.

Cilj projekta je poticanje mladih na bavljenje sportskom aktivnošću, stjecanje i jačanja različitih vještina kao i promoviranje zdravog načina života. Kroz aktivnosti projekta omogućiti kvalitetno provođenje vremena i poboljšati dostupnost besplatnih sportskih sadržaje kako bi se povećala njihova socijalna uključenost u lokalnu zajednicu.