Konstituirajuće sjednice Županijskih vijeća nacionalnih manjina u SMŽ

15. lipnja održana je konstituirajuća sjednica Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji na kojoj je za predsjednika izabran Nikola Arbutina, a zamjenica predsjednika je Mira Korkut.
Na konstituirajućoj sjednici romske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji za predsjednika je izabran Stanoje Nikolić, a zamjenik je Danijel Nikolić.
Sjednice su otvorili zamjenik župana Mihael Jurić i zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine Mirjana Oluić.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju savjetodavnu ulogu i biraju se radi sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu za čiji rad sredstva osigurava Sisačko-moslavačka županija.