Dodijeljene potpore za projekte turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice usvojilo je Odluku o odabiru projekata regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu u 2023.godini, a usvojene su i odluke o odabiru projekata udruženih turističkih zajednica te odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu.

Turističkoj zajednici naše županije tako je odobreno 182.625,00 eura. Za projekt „Istraži i doživi skrivene ljepote Sisačko-moslavačke županije odobreno je 44.725,00 eura, za projekt „Iz virtualnog u realno – digitalno brendiranje“ odobreno je 37 tisuća eura, a za Izradu master plana razvoja lječilišnog i wellness turizma u županiji odobreno je 32.550,00 eura. Za razvoj pješačkih turističkih staza u županiji odobreno je 36.950,00 eura, a za Street food festival odobreno je 31.400,00 eura.

Što se tiče potpora lokalnim turističkim zajednicama, one su za područje naše županije dodijeljene u ukupnom iznosu od 147.763,30 eura. Turistička zajednica Grad Kutine  za manifestaciju „Festival vina – MoslaVina Kutina – 29. izložba vina Hrvatske i vina izvornih sorti“ ostvarila je potporu u iznosu od  19.834,00 eura, a Turistička zajednica Grada Popovača za manifestaciju „56. Voloderska jesen“ potporu u iznosu od  4.958,50 eura.