Aktualni sat GV Kutine: porezna reforma, gašenje javne rasvjete, trgovački centar, nova zgrada sa socijalnim stanovima

Na Aktualnom satu Grada Kutine već je nekoliko puta postavljano pitanje o najavljenim poreznim rasterećenjima s novim krugom porezne reforme, pa je tako pitanje o tome postavio HDZ-ov vijećnik Matija Šurbek.
 

 Naime Grad će ukidanjem prireza na razini od 12% izgubiti značajna sredstva u proračunu te je pitanje kako oh namaknuti. Jedinicama lokalne samouprave Vlada RH dopustila je da same odrede na koji će način izbalansirati ta sredstva. Uz mogućnost poreznih opterećenja tu je i mogućnost smanjenja rashoda, no svemu treba pristupiti oprezno, ističe gradonačelnik Babić. Ipak najave idu u smjeru rezanja na području društvenog života. Od nove godine naplata komunalne naknade vjerojatno neće zaobići garaže, kuće za odmor i sl. od kojih su neke pretvorene u stambeni prostor, tako da će se tome pristupiti s većom kontrolom što bi trebalo ispraviti neravnopravnost između platiša i neplatiša komunalne naknade. Iz Grada najavljuju teške odluke, no glavni je cilj naći načina zadržati kakav takav normalan standard sa što manjim poreznim opterećenjima građana.
  Vijećnica Milena Šimundić (HDZ) temeljem upita brojnih građana postavila je pitanje može li se gašenje javne rasvjete koje je na snazi od 1-4 h u noći, izostaviti bar vikendom.

– Počeo je raditi Indeks, mladi se vraćaju ili roditelji idu po njih po mrklom mraku i trebalo bi izbjeći probleme prije nego do njih dođe – sukus je njezine sugestije.
  Odgovarajući na pitanje, pročelnik za komunalnu djelatnost Eduard Gelešić, naveo je kako je potrošnja struje ovom mjerom smanjena za 25-30%, kako se zasad ne bilježe incidenti te se iz odgovora da zaključiti da se gašenje rasvjete nastavlja po važećoj mjeri.
  

Vijećnicu Jasminku Molnar (SDP) zanimalo je stanje s dječjim vrtićem te je li namještaj nabavljen za dječji vrtić osiguran zbog nedavnih poplava.
 

Gradonačelnik je odgovorio kako se očekuje sufinanciranje dječjeg vrtića iz NPOO-a te kako će se čim se dobije suglasnost pristupiti javnoj nabavi. Namještaj se nalazi u skladištu Petrokemije i dio će biti prijavljen za nadoknadu štete. Molnar je postavila i pitanje o uređivanju, nedavno puštene u rad, gradske web stranice. Sugerira da bi ju trebao uređivati Moslavački list kao što je to bilo prethodnih mandata, jer u suprotnom to vidi kao cenzuru. Gradonačelnik je kategorički odgovorio da gradsku stranicu uređuje ured gradonačelnika.
 

Primjedbe na održavanje javne rasvjete u Repušnici iznio je nezavisni vijećnik Dražen Kinderman koji sugerira i raskid ugovora s postojećom firmom budući da, kako je rekao u raspravi, ne izvršava posao kako treba. Gradonačelnik je odgovorio kako je kada se sve uzme u obzir u pitanju solidan odnos cijene i kvalitete obzirom na sadašnju situaciju na tržištu, no ukoliko vijećnici žele raskid ugovora postupit će sukladno zakonu.
  Nepokošene površine u centru grada zanimale su vijećnika Dragutina Vagnera (HSS). Ističe neadekvatne strojeve i odsustvo informiranja građana o košnji pokraj njihovih automobila. Pročelnik Gelešić odgovorio je kako je situacija zbog velikih padalina bila iznimna, nije se moglo kositi i trava je zarasla pa je sve bilo otežano. Dodao je kako je u tijeku novi natječaj.
 

Vijećnik Dalibor Žiljak (Laburisti) osvrnuo se na radove u sklopu Aglomeracije uz pitanja zašto se ne radi vikendima da sve bude efikasnije i brže. Gradonačelnik je odgovorio kako se dinamika radova odvija sukladno planu te kako se izvođač pojedinih radova nalazi u zadanim rokovima oko kojih postoje usklađivanja sa susjednim ulicama te ne ulazi u nadležnost radova pojedinog izvođača.
 Barbaru Mihaljević (SDP) zanimao je zastoj u radovima kod bivše stolarije gdje je najavljena gradnja trgovačkog centra. Rečeno je da se vrše dubinska istraživanja zbog kakvoće tla, no projekt ide dalje i rade se planovi za tri trgovačka centra u Kutini. Razgovaralo se i o uređenju klupa oko fontane kod Robne kuće, natječaju za sanaciju šteta od poplava, izgradnji novih stambenih objekata. Tako se najavljuje izgradnja nove zgrade s 19 tipskih socijalnih stanova među kojima ponajviše za one čiji stambeni prostori imaju crvene naljepnice od potresa, a u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom.