Započeli upisi u Glazbenu školu Frana Lhotke, po prvi puta i u Područni odjel u Popovači

Glazbena škola Frana Lhotke počinje s upisima u prve razrede osnovne i srednje glazbene škole. Učenici koji upisuju prvi razred osnovne Glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente u Sisku : klavir, harmonika, gitara, tambure, violina, violončelo, saksofon, truba, klarinet, flauta, trombon i rog dok u Područnom odjelu ove glazbene škole u Petrinji možete upisati klavir, gitaru, saksofon, klarinet, trubu, trombon i rog, a u Područnom odjelu u Popovači klavir, tambure i flautu.

Dob polaznika pri upisu je u pravilu od 7 do 10 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje u srednjoj glazbenoj školi .

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trubač, trombonist i teoretičar.  U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine i glazbenik pjevač, do 22. godine.

Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenica pjevačica do navršene 22. godine,odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine.

Prijave se obavljaju u tajništvu škole do 12.lipnja 2023.godine., radnim danom od 8.00 do 15.00 sati ili na mail škole: gsfranalhotke@gmail.com. Objava rasporeda prijemnih ispita će biti 13.lipnja na mrežnim stranicama škole.

Prijemni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se od 14.do 21.lipnja 2023.godine prema objavljenom rasporedu  u Sisku, Petrinji i Popovači. Objava rezultata bit će na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama 23.lipnja. Upisi učenika koji su uspješno položili prijemni ispit bit će od 26.lipnja do 28.lipnja ove godine u tajništvu škole.

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 243,00 eura u deset mjesečnih obroka od 23,00 eura + 13,00 eura participacije pri upisu. Najam instrumenata naplaćuje se mjesečno 7,00 eura.

Škola će osloboditi učenike plaćanja participacije i najma instrumenta čiji su roditelji primatelji dječjeg doplatka, a plaćanja participacije oslobođeni su i roditelji koji imaju više djece polaznika glazbene škole za drugo, treće i svako sljedeće dijete.