Usvojen prvi rebalans proračuna; Petrokemija i dalje goruće pitanje

Gradsko vijeće Kutine na jučer održanoj sjednici usvojilo je prvi rebalans proračuna za 2023. godinu. Sjednica je počela aktualnim satom a među najvažnijim pitanjima bilo je pitanje Petrokemije.
 Vijećnika Slavka Snovaka (HNS) zanimala je trenutna situacija jer su građani zabrinuti za stanje u tvrtci. Gradonačelnik je rekao kako je razgovarao sa svima od sindikata i radnika, novog vlasnika i uprave, do ministarstva jer je Petrokemija od iznimne važnosti za Grad Kutinu, te rekao: “Mi kao grad dajemo podršku radnicima i sindikatima. Jasno da smo svjesni i situacije u kojoj se našao vlasnik s obzirom na odnos cijene plina na tržištu i gotovog proizvoda. Nadam se da će se naći rješenje. Mislim da se novi vlasnik trebao više konzultirati sa sindikatima i nadam se da će se u narednom razdoblju poboljšati ta situacija. Najvažnije je da Petrokemija starta i kada to krene svi problemi će pasti u drugi pan. Teško je očekivati i da će novi vlasnik startati ako to bude proizvelo gubitke, no tu je i Vlada RH. Znamo da je do sada Vlada imala razumijevanje za Petrokemiju i vjerujem da će se i Vlada uključiti i zajedno s novim vlasnikom donijeti odluke u interesu radnika”, rekao je Babić. 

Došlo je i do izglasavanja prvog rebalansa proračuna za 2023. koji je predstavio pročelnik za financije Ivan Crnac. Njime se prihodi i primici uvećavaju za 1.057.800 eura te proračun iznosi 31.173.300 eura. Razlozi rebalansa uz ostalo uključuju sredstva za prehranu učenika, usklađivanje sredstava za plaće u dječjem vrtiću, naknade za predsjednike mjesnih odbora, dodatna sredstva za javni prijevoz itd. Rečeno je kako projekt sunčanih elektrana nije prošao, ali će se ići u energetsku obnovu mjesnih domova u Ilovi i Jamaricama, zgrade civilne zaštite u Šenoinoj i Crkvenoj ulici, te je zaključeno kako se trenutno proračun dobro puni.

“Želimo stvoriti uvjete za izgradnju dječjeg vrtića u Kutinskoj Slatini koja je sufinancirana EU sredstvima gdje smo za za izgradnju dobili dio sredstava iz programa Nacionalnog fonda za oporavak. Imamo hitnu sanaciju klizišta u Gajevoj ulici i možemo ići u sanaciju toga klizišta. Želimo i završiti skate park i zaokružiti cjelinu. Pristupit ćemo i izradi prostorno planske dokumentacije za širu oklicu grada”, rekao je gradonačelnik predlažući rebalans.Oporba ga nije prihvatila rebalans, a najviše pitanja imala je SDP-ova vijećnica Jasminka Molnar. Navela je kako se plaće ne povećavaju samo u vrtiću, nego i u upravnim odjelima Grada Kutine i Sportskom centru. Primjedbe su išle u smjeru nedovoljnog korištenja EU sredstava u odnosu na druge gradove, prevelikom trošku za Turističku zajednicu, izostanku strategije Grada Kutine. “Bilo bi dobro da ste pozvali predstavnike svih stranaka prije donošenja rebalansa da budu upoznati sa svime”, istaknula je vijećnica Molnar.

Odgovarajući na pitanja gradonačelnik je uz ostalo istaknuo kako se place povećavaju sukladno kolektivnom ugovoru, te kako su sredstava za TZ uvećana jer se sada sve manifestacije održavaju pod njihovim okriljem. Novu strategiju Grad može donijeti samo nakon što ju donese županija iako to nije njegova obveza, među ostalim odgovara Babić.

 Pitanja je imao i vijećnik Dragutin Vagner (HSS) najviše zbog ulaganja u pristupnu cestu kod HZMO-a koja mu nije jasna, a odgovore je dobio od pročelnika Eduarda Gelešića sa zaključkom da se radi na drugoj fazi toga projekta i rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Razgovaralo i o daljnjim ulaganjima u poslovne zone za koje gradonačelnik tvrdi da ima interesa od strane nekoliko investitora, te da se ne radi o kogeneraciji.

Izglasano je izvršenje proračuna za 2022. godinu, te je produljen mandat ravnatelju Sportskog centra Kutina Renatu Habeku na 4 godine, koji je bio jedini kandidatu za ovu funkciju.
 

Uz kraću raspravu usvojen je prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija koje je predložio pročelnik Robert Kolenc.
Donesena je i odluka o usklađivanju vijećničke naknade s prelaskom na euro, te će po sjednici dobivati u novoj valuti 80 eura. Predsjednicima mjesnih odbora povećana je naknada sa 200 na 600 kn odnosno na 80 eura mjesečno. Predsjednicima mjesnih odbora naknada je značajno uvećana. U raspravi je bilo za i protiv ovakve odluke. Vijećnica Molnar založila se da ovo povećanje treba korelirati s uloženim radom, jer ne rade svi predsjednici mjesnih odbora jednako.

Drago Šparavac (HDZ) kao jedan od aktivnijih predsjednika mjesnih odbora rekao je kako su mnogi predsjednici dali puno svoga slobodnog vremena i sredstava te naknadu smatra opravdanom za sve one koji rade. Neki od vijećnika poput Vagnera (HSS) i Kljakića (nezavisni) mišljenja su kako bi vijećnici trebali imati bar 1 euro više od predsjednika mjesnih odbora zbog poštivanja hijerarhije u odlučivanju. Gradonačelnik zaključuje kako je sve manje ljudi zainteresirano biti presjednicima mjesnih odbora, te bi to trebala biti motivacija za rad koji najbolje detektira probleme u mikro sredinama.