Sutra počinju upisi u Dječji vrtić Popovača

Dječji vrtić Popovača objavljuje Natječaj za upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

Dječji vrtić Popovača provodit će prijave za upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u vremenskom razdoblju od 11. 05. 2023. godine do 19. 05. 2023. godine.

Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimat će se preko sustava e-Građani (web aplikacija Upisi u dječji vrtić) te se mole roditelji da za potrebe e-upisa pribave važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani (Fina, Hrvatska pošta, banka…).

Na poveznici https://vrtic-popovaca.hr/pravilnik-o-upisima-i-mjerilima-upisa-u-djecji-vrtic-popovaca/ možete pročitati Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Popovača ili ga preuzeti uz Natječaj.

Zahtjevi i ostala dokumentacija zaprimat će se u razdoblju od 11. 05. 2023. do 19. 05. 2023. godine kada roditelji imaju mogućnost kreirati zahtjev za upis i predati ga putem aplikacije.

Roditelji će putem sljedeće poveznice moći detaljnije vidjeti kako se kreira zahtjev za upis: https://dv-velika.hr/wp-content/uploads/2023/04/upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji-1.pdf.

Za upis roditelj prilaže:

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta ( povlači se iz aplikacije e-Građani i/ili izdaje matični ured)

2. presliku potvrde o mjestu prebivališta djeteta i jednog roditelja ( povlači se iz aplikacije e- Građani i/ili izdaje MUP)

3.elektronički zapis o zaposlenju s podatcima iz matične evidencije HZMO-a (povlači se iz aplikacije e-Građani i /ili izdaje HZMO).

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (N.N.42/2018) i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR) svaki će predavatelj Zahtjeva za upis dobiti šifru po kojoj će moći vidjeti kod objave rezultata je li dijete primljeno ili ne.

Molimo roditelje da šifru čuvaju kako bi mogli provjeriti objavljene rezultate.

Komisija za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i u dokumentaciji u prilogu.

O rezultatima upisa bit ćete obaviješteni u skladu s člankom 12. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Popovača.

Roditelj/skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.

U Dječji vrtić Popovača upisuju se uredno cijepljena djeca prema Programu obveznog cijepljenja, izuzev djece koja imaju kontradikcije na pojedina cijepljenja (postojanje potvrde liječnika sukladno Odluci Ministarstva zdravstva NN 10/97).

Napomena: e-upis ne obavlja se za program predškole (za djecu koja ne pohađaju vrtić u okviru redovnog programa)”.