Digitalno zrela OŠ Zorke Sever

Osnovna škola Zorke Sever Popovača na temelju Analize rezultata “Samovrednovanje 2023” je na razini (5) Digitalno zrela.

Naime, aktivnosti u projektu e-Škole temelje se na Okviru za digitalnu zrelost škola, te je predviđeno da se tijekom projekta sustavno razvija digitalna zrelost škola i da se prati njihov napredak. Za upravu svake škole i njen projektni tim važno je da i u školi postoji svijest o vlastitoj digitalnoj zrelosti. Stoga je u projektu omogućeno i samovrednovanje digitalne zrelosti koje se obavlja putem online upitnika.

Analizom rezultata samovrednovanja digitalne zrelosti, ova je škola na razini (5) Digitalno zrela u područjima: Planiranje, upravljanje i vođenje, Razvoj digitalnih kompetencija, Digitalna kultura i Infrastruktura, a na razini (4) Digitalno napredna u području Digitalne tehnologije u učenju i poučavanju. Preporučuje se napredovanje u primjeni digitalne tehnologije u učenju i poučavanju.

Napredak je to u odnosu na “Samovrednovanje 2020” kada je OŠ Zorke Sever u svim područjima bila na razini (4) Digitalno napredna.