Mraz na velikoludinskom području

Mraz je i ovog proljeća poharao voćnjake,  vinograde i povrtlarske kulture na moslavačkom području stoga Udruga voćara i vinogradara „Moslavina“ i Općina Velika Ludina pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od ove prirodne nepogode da ju prijave na mail adresu opcina@ludina.hr.

Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode – mraz može se pogledati i preuzeti na internetskoj stranici općine www.opcina-vludina.hr.

Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, obavezno treba upisati: OIB, MIBPG broj, ARKOD broj čestice, broj računa, kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova.