Grad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi

Grad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi na području Grada u 2023. godini.

Predaju se zahtjevi za Mjeru 1 – Subvencija za proizvodnju povrća i cvijeća.

Za ovu će se mjeru subvencionirati proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) minimalne površine 500 m².

Intenzitet potpore je u iznosu do 0,40 EUR/ m² (3,00 kn/m²) proizvodnog prostora, odnosno najviše do 1.327,23 EUR(10.000,00 kuna) po korisniku godišnje.

Korisnici potpora iz proračuna Grada Popovače, mogu biti: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Popovače te čija se proizvodnja odvija na području Grada Popovača. Poljoprivredna gospodarstva ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači i   trgovačkim društvima kojima je Grad Popovača osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Obrazac za prijavu i tekst Javnog poziva mogu se preuzeti na internetskoj stranici grada ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se do 2. svibnja 2023. godine.