Žene su snaga zajednice

Zaklada Sandra Stojić Kutina započela je provedbu projekta „Žene su snaga zajednice, faza III“ u okvru Nacionalnog programa Zaželi. 25 žena vodi brigu i pomaže o 150 starjih i nemoćnih osoba, korisnika usluga u projektu. Vrijednost je projekta 162,454.31 euro, odnonso 1,22 milijuna kn i finanmcira se iz Europskih strukturnih i socialjnog fonda. Projekt će se provoditi do kraja kolovoza ove godine. Rečeno je to na početnoj konferenciji projekta.
Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade izrazila je zadovoljstvo što je Zaklada jedina organizacija civilnog društva u Kutini koja sudjeluje u provedbi sve tri faze Programa zapošljavanja žena – Zaželi.
U projektu su zaposlene žene iz teže zapošljive skupine. Mirjana Podhraški i Dubravka Herbert zahavlile su se u ime svih zaposlenih žena.

Mirjana Podhraški i Dubravka Herbert

Zapošljavanje žena i osnaživanje njihovog položaja na tržištu rada jedan je od ciljeva projekta, istaknula je Anna Feltrin Pahel, voditeljica projekta Žene su snaga zajednice.  ciljeva projekta.

Anna Feltrin Pahel, voditeljica projekta

Mihaela Munko, predstavnica Područnog ureda za zapošljavanje HzZZ-a, partnera u projektu istaknula je važnost ovog projekta.

Mihaela Munko HzZZ PU Kutrina

Žene zaposlene u prethodne dvije faze projekta Žene su snaga zajednice dobro su iskoristile priliku i osnažile su svoju poziciju na tržištu rada. „Polovica žena zaoslenih u trećoj fazi našeg projekta sudjelovale su i u provedbi dvije faze. To je potvrda njihovog samopouzdanja i jačeg položaja na tržištu rada što je primarni cilj ovog projekta.“, rekla je Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić

Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić

Zaposlene žene pružat će pomoć u kući i ostale usluge za 150 korisnika, starijih, nemoćnih, bolesnih i osoba s invaliditetom starijih od 65 godina. Tako će biti poboljšanja kvaliteta njihova života te će biti socijalno integrirani u lokalnu zajendicu. Na tome je u ime Grada Kutine, partnera u projektu zahvalila Kornelija Marošević, zamjenica pročelnika za društvene djelatnosti i organizacioje civilnog društva.

Korneljia Marošević, zamjenica pročelnika UO za društvene djelatnosti i OCD Grada Kutine

U projektu Žene su snaga zajednice, faza III. provodit će se 6 mjeseci. Zaposlene žene i korisnici usluga požalilii su se kako je to prekratko razdoblje, jer potrebe su velik. U Zakladi Sandra Stojić nadaju se da će, prema najavama iz Vlade RH, vrlo brzo početi i faza IV. programa Zaželi i da će trajati duže vremensko razdoblje.