Grad Kutina sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka je najsigurniji način na koji vlasnici kućnih ljubimaca mogu spriječiti neželjeno parenje svojih ljubimaca i na taj način izbjeći probleme koji nastanu kad se dogodi neplanirano i neželjeno potomstvo kojem treba naći novi dom.

Grad Kutina će u 2023. godini sufinancirati troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Kutine i to za maksimalno 3 psa i 3 mačke po vlasniku u sljedećim iznosima:

– 40,00 eura za sterilizaciju ženke psa

– 20,00 eura za sterilizaciju ženke mačke

– 30,00 eura za kastraciju mužjaka psa

– 15,00 eura za kastraciju mužjaka mačke.

Vlasnik životinje će snositi ostatak troška do punog iznosa troška sterilizacije i kastracije.

Ugovori o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka sklopljeni su s slijedećim veterinarskim organizacijama: VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o., Vladimira Nazora 61, Kutina i VETMED d.o.o., Stružec, Gornje selo 59, Popovača.

Radi kvalitetnijeg uvida u dinamiku provođenja mjere, vlasnici pasa i mačaka koji žele koristiti sufinanciranje troškova Grada Kutine za sterilizaciju i kastraciju svojih ljubimaca, dužni su prije odlaska u odabranu veterinarsku organizaciju ispuniti Zahtjev za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, koji će im ovjeriti nadležna služba Grada Kutine. Vlasnici pasa i mačaka koji se odluče na korištenje ove mjere Grada Kutine moraju uz ispunjeni zahtjev sa sobom ponijeti i osobnu iskaznicu kojom će dokazati da imaju prebivalište na području Grada Kutine, a vlasnici pasa i dokument u kojem je vidljiv broj čipa njihovog ljubimca. Vlasnicima pasa i mačaka veterinarske organizacije će nakon provedenog zahvata umanjiti ukupni iznos računa za sterilizaciju i kastraciju za iznos koji sufinancira Grad Kutina.

Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka nalaze se u privitku ovoga teksta, a obrazac se može podići i u Upravnom odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12/I, Kutina.

Obzirom da su sredstva u Proračunu Grada Kutine namijenjena za provedbu mjere sufinanciranja troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka ograničena, mjera će se provoditi do konca 2023. godine ili do iskorištenja ukupnih predviđenih sredstava.