Dva puta mjeri, jednom reži

Postupak katastarske izmjere nekretnina na području Grada Kutine za katastarsku općinu Kutina (zapad) predstavljen je na javnoj tribini u Kutini. Postupak je pokrenut Odlukom državne geodetske uprave i u njemu će ponovo biti izmjerene sve čestitce bez obzira jesu li upisane ili nisu upisane u katastar. Riječ je o provedbi višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. kojeg je usvojila Vlada RH. Program se financia sa 3 mililijarde kuna iz europskih fondova.
Na području katastarske općine zapad u ovom će postupku biti obuhvaćena površina od 872 ha na kojoj je 5712 čestica, a rok završetka radova 12 mjeseci. Projekt vodi tvrtka Geoprojekt iz Zagreba
Krešo Ugarković, geodet istaknuo je kako će se ponovo mjeriti sve čestice, bez obzira na stanje u katastru i urednost dokumentacije. „Ponovo će biti izmjerene i čestice koje su građani sami izmjerili i imaju urednu dokumentaciju. Za građane je to besplatno.“, naglasio je Krešo Ugarković.
Izmjere će početi početkom ožujka. Građani mogu očekivati poziv geodeta u kojem će ih obavijestiti o izmjeri njihovih čestica. „Preporučam građanima da se nakon tog poziva dogovore sa susjedima o točkama međa kako bi se izbjegli sporovi. U izmjeri mi nećemo rješavati sporova. Na izmjeru će biti pozvana oba susjeda koji će pokazati dogovorene točke omeđavanja. Ukoliko nisu postigli dogovor izmjerit će se obje čestice, a razlika će biti aritmetički podjeljena.“, naglasio je Krešo Ugarković. Građani za izmjeru trebaju pripremiti dokumentaciju. U vrijeme određeno u pozivu koji će zaprimiti svi vlasnici nekretnina potrebno jedopustiti pristup izvršiteljima radi postavljanja međnih oznaka, pokazati lomne točke međa i dati podatke o stvarnim vlasnicima
Pripremiti dokaze legalnosti građevina. Za tu potrebnu dokumentaciju nije rečeno tko će snositi troškove neizbježnih biljega.
Nakon terenskog rada građani će biti pozvani na predočenje elaborata u prostorijama Grada Kutine, koje su ustupljene izvršiteljima kao terenski ured, na adresi P. Preradovića 2 Kutina.
Prostor katasarske izmjere Kutina zapad podijeljen je na revire. Jedan mjernik odgovoran za revir i on je kontakt osoba kojoj se obraćaju građani. Podaci o tome bit će uskoro objavljeni.
Na tribinu se odazvao izuzetno mali broj građana, jer o tome su bili slabo informiran. Prisutni su uglavnom bili zaposlenici gradske uprave, ustanova i tvrtki pa se zbog velikog interesa bilo dobro ponovo organizrati ovakvu javnu tribinu.

ZAŠTO SE PROVODI KATASTARSKA IZMJERA
Vlada RH u svibnju 2021. usvojila je Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.
Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano je da višegodišnji program u dijelu koji se odnosi na katastar nekretnina Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a sve sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. kojim se planira donošenje Programa obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja.

Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80% svih gospodarskih aktivnosti.
Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu za provedbu ovoga Programa glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar nadležan za poslove pravosuđa sporazumno će osnovati zajedničko povjerenstvo koje će usmjeravati i nadzirati realizaciju Programa te korištenje financijskih sredstava. U Povjerenstvo će se, osim predstavnika Državne geodetske uprave, imenovati i predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nositelj programa je Državna geodetska uprava. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za oko 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina.
Višegodišnji program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Izvršenje Programa ostvarit će se provedbom četiri potprograma koji predstavljaju zaokružene organizacijske i financijske cjeline i to:

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj
Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga
Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i
Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:


unaprjeđenje poslovnog okruženja
učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina
rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata
poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
unaprjeđenje javne uprave
poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.


Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 3.025.000.000,00 kuna. Ona su dijelom osigurana na stavkama državnog proračuna, a većim dijelom Višegodišnji program financirat će se sredstvima iz EU fondova.