Završen Most preko vodotoka Jelenska

Sukladno planu krajem prošle godine, nakon osam mjeseci intenzivnog rada, završen je 30,9 m dug i 15,2 m širok Most preko vodotoka Jelenska u središtu Popovače te je obavljen i tehnički pregled građevine. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 5 milijuna kuna koju je izvodila  tvrtka GEOTEHNIKA d.o.o., a stručni nadzor građenja vršio je ULJANIK d.o.o..

„To je još jedna karika u izradi spojne ceste između Kolodvorske i Sisačke ulice. Prvu smo fazu napravili prije nekoliko godina prilikom otvaranja nove OŠ Zorke Sever, sada u drugoj fazi je izgrađen ovaj most preko vodotoka Jelenka, a treća faza, koja je već u tijeku, za koju radimo projektnu dokumentaciju kako bi u proljeće raspisali natječaj i počeli s radovima, odnosno kako bi konačno spojili spomenute ulice. To će na neki način biti obilaznica užeg centra Grada Popovače.“- rekao je tom prilikom gradonačelnik Josip Mišković.

Uz veću prometnu sigurnost te bolju povezanost OŠ Zorke Sever sa samim centrom grada, građanima će realizacijom ovog projekta biti omogućeni i novi sadržaji.

„Sama cesta je širine 7m, te ima dvije pješačko-biciklističke staze sa širokim koridorom koji pruža prije svega sigurnost i kvalitetu prometa, kako za pješake i bicikliste, tako i za vozače automobila. Također, ovdje vrijedi istaknuti kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije te ćemo zajedno sa Hrvatskim vodama urediti i vodotok Jelensku. Uz nivelaciju nasipa cilj nam je izgraditi šetnicu koja bi uz klupe i klasičan sadržaj imala i rekreacijsko-sportski kako bi se naši građani mogli i rekreirati, ali i odmoriti.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Osim spomenute šetnice, na prostor uz samu spojnu cestu veže se i niz drugih značajnih investicija poput izgradnje objekta za potrebe Javne vatrogasne postrojbe, kao i izgradnje novog dječjeg vrtića te završetak uređenja Sportskog parka Moslavac, a što će doprinijeti budućem razvoju Grada koji već sada poprima novi izgled.