“Zaljubljeni snjegović” odigran u Popovači

U Knjižnici i čitaonici Popovača 11. siječnja gostovala je lutkarska družba Kutko iz kutinske Knjižnice, a koja je izvela predstavu „Zaljubljeni snjegović“.

Predstava je izmamila osmijehe na brojna dječja lica,a odigrana je tri puta za djecu Dječjeg vrtića Popovača.

Za tekst predstave zaslužna je Katica Budić, glumile su Suzana Pomper, Ivana Vlašić, Marina Sabadoš i Vjera Huić-Pendeš a lutke i scenu osmislila je Jadranka Del Ponte.