Raspored usluge vađenja krvi za specijalističke preglede

Od travnja prošle godine u Popovači je jednom tjedno organizirana usluga vađenja krvi za specijalističke laboratorijske pretrage u OB Sisak.

Uslugu vađenja krvi i transporta uzoraka u Sisak vrši zaposlenica OB Sisak Ivana Marković u prostoru nekadašnjeg laboratorija na 1. katu Doma zdravlja, prema unaprijed definiranom mjesečnom rasporedu,  temeljem izdanih e- uputnica.

Za mjesec siječanj uzimanje uzoraka krvi održat će se u utorak 10. siječnja, a potom i 17., 24. i 30. siječnja u vremenu od 7 do 9 sati. Ovu uslugu mogu koristiti građani Grada Popovače i Općine Velika Ludina.