Od 9. siječnja besplatna podjela obroka u školama

Danas je počela podjela besplatnih obroka u osnovnim školama.  Grad Kutina osnivač je 5 osnovnih škola te pored njih ima i 9 matičnih školskih objekata. Besplatni obroci osigurani su odlukom Vlade Republike za 1672 učenika s kutinskog područja. Obrok za jednog učenika po danu Vlada sufinancira sa 1,33 eura ili 10 kn u one dana kada je učenik na nastavi. Mnoge osnovne škole u Hrvatskoj imaju dosta problema zbog neadekvatnih uvjeta u školskim kuhinjama, što u većini kutinskih škola nije slučaj. Sve osnovne škole s područja Kutine imaju dobre uvjete za kuhanje i podjelu obroka u školama, osim najstarije škole, OŠ Mate Lovraka. Usprkos nedostatku potrebnih uvjeta i prostora i ova je škola danas podijelila svim učenicima obroke koje su učenici dobili u svojim učionicama, a riječ je o približno 400 obroka. Nabavku potrebne opreme za pripremu i distribuciju hrane i unaprjeđenje uvjeta u Osnovnoj školi Mate Lovraka osigurat će osnivač, odnosno Grad Kutina.