Objavljen poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu

Zajednica sportskih udruga Grada Kutine raspisala je javni natječaj za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Kutine za 2023. godinu.
  Grad će u tu svrhu osigurati financijska sredstva za potporu klubovima namijenjenu zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, te razvoju i promicanju sporta, što je definirano prioritetima utvrđenima od strane Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Kutine.
  Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju za sufinanciranje programa na području kutinskog sporta za ovu godinu iznose 391.900,00 EUR-a.
 Detalje i upute oko javnog natječaja možete pronaći na službenoj gradskoj stranici www.kutina.hr.