Obavijest o početku rada Gradske blagajne

Komunalni servisi Popovača d.o.o. obavještavaju kako je od 16. siječnja 2023. godine na lokaciji Gradske tržnice Popovača na raspolaganju usluga Gradske blagajne na kojoj možete plaćati račune BEZ NAKNADE.

Sve račune moguće je platiti gotovinom ili karticom. Ova usluga odnosi se na plaćanje sljedećih usluga:

1. Komunalna naknada

2. Komunalni doprinos

3. Naknada za korištenje doma

4. Zakup poslovnog prostora

5. Zakup javnih površina

6. Zakup poljoprivrednih zemljišta

7. Stanarine

8. Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada

9. Grobna naknada

10. Dimnjačarske usluge

Radno vrijeme Gradske blagajne je od ponedjeljka do petka od 8h -15h, a za eventualna pitanja slobodno nam se obratite na broj telefona: 044/353592 ili na adresu elektroničke pošte: trznica@ksp.hr