Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o vježbalištu

Predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP Dijana Lipovac na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače istaknula je kako se na sjednicama Mjesnog odbora Popovača često diskutira o vježbalištu na otvorenom, te je upitala gradonačelnika je li Grad poduzeo kakve korake vezane uz realizaciju te ideje.

Gradonačelnik Josip Mišković (HSP) u odgovoru je napomenuo kako Grad već duži niz godina pokreće brojne aktivnosti s ciljem povećanja terena za sportske i rekreativne aktivnosti te se i spomenuto vježbalište planira urediti uz pješačku stazu pored vodotoka Jelenska. Nova bi šetnica sa svim popratnim sadržajima trebala biti realizirana tijekom 2024. godine budući da trenutno Hrvatske vode provode rješavanje pravno-imovinskih odnosa, a potom će pokrenuti i aktivnosti izrade idejnog rješenja, odnosno ishođenja građevinske dozvole i same gradnje.