Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o kopanju cestovnih kanala

„Što je s kopanjem cestovnih kanala uz nerazvrstane ceste?“ – pitao je gradonačelnika na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače vijećnik Zvonimir Kondres (HSP).

„Budući da imamo gotovo 200km nerazvrstanih cesta ne možemo sve odraditi odjednom jer nemamo dovoljno financijskih sredstava. Naša je praksa da u sklopu radova rekonstrukcije prometnica ili pak pokrpavanja udarnih rupa odradi i taj dio. Naravno, odrađuje se i taj posao i na lokacijama gdje se u međuvremenu iskaže potreba, a posebice se sada time interventno bavimo na lokacijama gdje imamo problema s poplavama. Nažalost, tu nije problem samo s cestovnim jarcima već i s mostovima koji su nepropusni i loše izgrađeni, a tu imamo onda i problema s povećanjem vrijednosti radova, ali i s ljudima kojima su ti mostovi prilazi do njihovih dvorišta i kuća.  Dakle, sanacija cestovnih jaraka odvija se sukladno prioritetu, odnosno na poziv građana ili prema potrebama koje se pojavljuju na terenu.“ – rekao je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković.