Gradsko vijeće Popovače iskazalo interes za prometne probleme

„Postoji li mogućnost postavljanja ležećih policajaca ispred Područne škole u Donjoj Gračenici?“ – na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače pitao je vijećnik Andrija Ričko (HSLS).

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je naglasio kako je prometnica u nadležnosti ŽUC-a, no i kako je Grad tijekom 2022. godine  izradio 3 elaborata za slične potrebe, od čega se dva odnose za lokalne i jedan za cestu u nadležnosti ŽUC-a.

„ŽUC je za njih dao suglasnost te u ovom času preostaje još samo provedba postavljanja ležećih policajaca, a za što je potrebno oko 200 tisuća kuna.  Po završetku tog projekta, započet će se izrada elaborata i prikupljanje potrebne dokumentacije i za cestu koja prolazi ispred Područne škole u Donjoj Gračenici“ –  pojasnio je gradonačelnik.