Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo temu uređenja tzv.šumice

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP Dijana Lipovac pitala je gradonačelnika na što se konkretno odnosi projekt uređenja parka nasuprot OŠ Popovača, a riječ je tzv. šumici.

Gradonačelnik Josip Mišković u  odgovoru je pojasnio kako je riječ o gradskom zemljištu za koje je Grad, prilikom osmišljavanja intervencijskog plana predvidio uređenje. Sadržaji poput šetnica uz koje dolaze i određena igrala odnosno sprave za vježbanje, bili bi tako namijenjeni prvenstveno školskoj djeci, te polaznicima vrtića, ali i građanima. Prema postojećem idejnom rješenju predviđena je i izgradnja mosta koji bi trebao povezati Vinogradsku ulicu sa samim grobljem, no, uređenje će se odvijati sukladno iznosu koji Grad može izdvojiti iz vlastitih sredstava, pa će tako on izostati u ovoj prvoj fazi. Budući da je spomenuta park-šuma dio gospodarske osnove Hrvatskih šuma, Grad je u dogovoru i s nadležnom Šumarijom, a koja bi trebala pomoći pri samom uređenju, posebice oko uklanjanja suhog i polomljenog drveća. Kako je rekao zaključno gradonačelnik, tijekom 2023. godine cilj je pribaviti građevinsku dozvolu, a onda tijekom 2024. godine i odraditi prvu fazu aktivnosti na zadovoljstvo svih ljubitelja rekreacije.