Županijska skupština aktualizirala pitanje Domova za starije i nemoćne

Na nedavno održanoj sjednici Županijske skupštine vijećnik Emil Franjević (HSU) upitao je što županija planira poduzeti za povećanje smještajnih kapaciteta za starije osobe u Sisku. Župan Celjak je kazao kako rade na proširenju kapaciteta za smještaj starijih osoba u domove kako na području Siska, tako i na području Petrinje.

„Upravo na ovoj Županijskoj skupštini imamo odluku o kupnji jedne nekretnine na području Capraga ili Željezare s ciljem ustrojavanja Doma za starije osobe u Željezari. I taj dio grada, Caprag, Viktorovac, će dobiti svoj dom za starije i nemoćne kapaciteta između 70 do 100 osoba, ovisno o sadržaju. Svjesni smo situacije s listama čekanja i u Domu u Sisku i u Domu u Petrinji. U Sisku imamo oko 5000 ljudi na listi čekanja, ta lista čekanja je i do 10 godina što smatramo neprihvatljivim“, rekao je Celjak.

Novi Dom u Capragu trebao bi se prostirati na više od 1200 kvadrata korisne površine, a za kupnju navedene nekretnine od trgovačkog društva H.E.L.P. Graditeljstvo Županija izdvaja gotovo dva milijuna kuna. Navedena nekretnina nalazi se na adresi Braće Kavurić 10.

Na području naše županije gotovo trećina stanovnika je starije od 65 godine, imamo tri doma za starije i nemoćne osobe kojima upravlja županija kao i jedan Dom za psihički bolesne odrasle osobe. Ukupan kapacitet domova je za 603 korisnika. Također na području županije imamo i 38 privatnih pružatelja takvih usluga sa kapacitetom 539 korisnika.