“Večer matematike” u OŠ Ludina

U Osnovnoj školi Ludina 1. prosinca održana je „Večer matematike“. Riječ je o zabavnoj manifestaciji koja je bila sačinjena od skupa interaktivnih radionica s ciljem poticanja izgradnje pozitivnog stava učenika prema matematici. Naime, „Večer matematičke“ održana je nalik na sajam. Sudionici su mogli obići  „matematičke stanice“ i odabrati aktivnosti u kojima su željeli sudjelovati. Samo sudjelovanje u ovoj zabavnoj aktivnosti otkrilo je često zaboravljenu – zabavnu stranu matematike, a koja stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi.

Odaziv velikog broja učenika, roditelja i djelatnika škole potvrda je bila atraktivnosti matematike i novih metoda poučavanja, a koje se izuzetno uspješno koriste u ovoj školi.

Fotografija: Tomislav Pavlović