Sisačko-moslavačka županija ulaže u razvoj lovstva

Sisačko-moslavačka županija dodijelila je 253.332,33 kuna za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije. Na taj način Sisačko-moslavačka županija podupire i udruge koje se bave lovstvom koje je značajan segment turističkog razvoja naše županije.

Zamjenik župana Mihael Jurić uručio je u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine u Mahovu 21 ugovor o dodjeli novčanih sredstava predstavnicima lovačkih udruga i društava.

Drago mi je što su se udruge javile na javni poziv koji je objavila Sisačko-moslavačka županija, jer naši lovci time pokazuju svoj interes. Sisačko-moslavačka županija će i dalje pomagati naše lovstvo koje može biti i perjanica turističkog razvoja naše županije. Ovim sredstvima ulažemo u obnovu i opremanje lovačkih domova, sufinanciramo nabavku repelenata te u zaštitu lovišta“, rekao je zamjenik župana nakon uručenja ugovora.

Predsjednik Lovačkog društva “Prepelica“ iz Mahova Mario Šarec naglasio je značaj financijske potpore Sisačko-moslavačke županije za razvoj i unaprjeđenje lovstva.
Ova financijska pomoć Sisačko-moslavačke županije puno nam znači, jer većina lovačkih društava financira se iz članarine koja je često nedostatna za funkcioniranje udruga“, rekao je Šarec.

Na području Sisačko-moslavačke županije je 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta koja su u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika. Taj podatak potvrđuje kako je u rukama naših partnera lovoovlaštenika značajna državna i društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je riječ o fauni našeg eko-sustava.

Neka od najpopularnijih lovišta u Hrvatskoj nalaze se upravo u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje se love prepelice, šljuke, fazani, zec, jelen, srne i divlje svinje uz koja se povezuje i lovni turizam.