Režijski troškovi ponovno u cijeni dječjeg vrtića

Roditelji koji su dosad za djecu u kutinskim dječjim vrtićima plaćali samo cijenu prehrane koja je iznosila oko 200-tinjak kuna za cijeli mjesec, odsad će plaćati cijenu vrtića uvećanu za režijske troškove. Bit će to povratak na staru cijenu dječjeg vrtića prije uvedenih olakšica. Prijedlog za novim načinom obračuna bit će iznesen gradskom vijeću Kutine na sjednici 8. prosinca.
 Grad Kutina na gradskoj je stranici www.kutina.hr predstavio obrazloženje za prijedlog izmjene odluke o naplati dječjeg vrtića koje prenosimo u cijelosti:

Grad Kutina u 2023. godini sufinancirat će smještaj djece u dječjem vrtiću Kutina sa 70%, što znači kako će roditelji plaćati 30% od ukupne cijene smještaja djece u vrtiću.

S obzirom na sva poskupljenja, cijene energenata, cijenu prehrane i rasta izdvajanja za povećanje minimalne plaće djelatnicima koju je propisala država, ekonomska cijena vrtića u 2023. godini iznositi će skoro 2.500,00 kn po djetetu, dok je do sredine 2021. godine bila 1.850,00 kn.

Od 1. 9. 2021. roditelji su plaćali cijenu obroka u dječjem vrtiću, ovisno o danima koje je dijete boravilo u vrtiću, dok je Grad plaćao sve ostale troškove. U 2023. godini roditelji će plaćati 30%, odnosno sve skupa do 653 kn, a Grad Kutina preostalih 70%. Iako postoji inicijativa kako bi se dječji vrtići sufinancirali u omjeru 30% država, 30% osnivač, 30% roditelji, no do sada nije došla obavijest o istome te cjelokupni preostali iznos će sufinancirati Grad Kutina.

Grad i Dječji vrtić kontinuirano rade na poboljšanju uvjeta kako djece, tako i zaposlenika u Dječjem vrtiću. U fazi izgradnje je i Dječji vrtić vrijedan 25 milijuna kuna koji se financira iz sredstava Grada, tijekom zadnjih nekoliko godina u Dječji vrtić Kutina upisana su, prema svojim mogućnostima, sva djeca s teškoćama u razvoju te je Grad za njih osigurao 10 pomagača koje u potpunosti financira (2018. godine bilo je 4 pomagača, a sada 2022. ih je 10).

Cijena materijala i sirovina (hrane) od 2020. godine je sa 730.000,00 kn otišla na 1.300.000,00, energija sa 240.000,00 na 904.000,00 kn, komunalne usluge sa 60.000,00 kn na 180.000,00 kn te plaće radnika sa 10.307.000,00 na 12.317.000,00 kn.