Predstavnici PP Lonjsko polje sudjelovali na završnoj konferenciji projekta Transdanube Travel Stories

U Linzu, Austrija, održana je završna konferencija projekta „Transdanube Travel Stories“ na kojoj su prezentirana brojna postignuća Danubeparks mreže i rezultati projekta.

Kao pridruženi partner projektu, Park prirode Lonjsko polje, osigurao je replike povijesnih odijela lađara na Savi i čuvara vojne granice koje volonteri prikazuju na manifestacijama te promoviraju kulturni identitet kraja iz povijesnog razdoblja Vojne krajine.

Lonjsko polje i ostali članovi mreže su sudjelovali i na godišnjoj generalnoj skupštini Danubeparks mreže te započeli s razvojem budućih projekata kroz financiranja iz programa LIFE i INTERREG DRP. U suradnji sa austrijskom agencijom Via Donau organiziran je studijski posjet lokalitetima sa primjerima uspješne restauracije Dunava, izgradnje prolaza za ribe te uspostave ekoloških koridora.